Wednesday, 3 October 2018

Asukaskokous 3.10.2018

1. Kokouksen avaus
Kokous avattiin ajassa 19.57


2. Kokouskohtaiset valinnat
Mio valittiin väliaikaiseksi puheenjohtajaksi ja Alma väliaikaiseksi sihteeriksi asukaskokousta varten


3. Muutoksia esityslistaan
Puheenjohtaja esitti seuraavanlaista muutosta kohtaan 10: toimikunnan jäseniä voidaan lisätä kesken työvuoden kutsumatta uutta asukaskokoutta koolle
Lisäksi lisättiin uusi kohta, eli menneen vuoden arviointi


4. Kokouksen toteaminen lailliseksi
Tämä on hieman hutera kohta, koska asukaskokoutta varten tarvitsisi lähettää kirje tai sähköposti, sekä ripustaa ilmoitus talojen ilmoitustauluille
Tuntematon määrä itäpuolen asukkaista on jostain syystä jäänyt ilman kyseistä sähköpostia
Kaikesta huolimatta kukaan ei vastustanut, joten kokous todettiin lailliseksi


5. Ääntenlaskijoiden valinta
Mahdollista suljettua lippuäänestystä varten valittiin ääntenlaskijoiksi Narayn ja Anu


6. Toimikunnan esittely
Esiteltiin toimikunnan tarkoitus, tehtäviä sekä toimintoja

7. Talous
Vuoden budjetista on jäljellä suunnilleen puolet
Kerrottiin mistä budjetti koostuu ja paljonko se suunnilleen on vuosittain


8. Toimikunnan avainjäsenten valinta
Aluksi esiteltiin eri roolien tehtävät sekä vaatimukset
Päätettiin ettei tarvita suljettua lippuäänestystä
Puheenjohtajaehdokkaiksi ehdotettiin Nikoa ja Mioa
Pidettiin avoin äänestys, jonka tulos jäi epäselväksi
Ehdokkaat esiteltiin, ja päätettiin että tarvitaankin suljettu lippuäänestys
Mio valittiin puheenjohtajaksi äänienemmistöllä
Ainoastaan Nikoa ehdotettiin varapuheenjohtajaksi, ja hänet valittiin rooliin
Sihteeriksi esitettiin ainoana Almaa, joten hän jää rooliin
Anu valittiin ainoana ehdokkaana varasihteeriksi
Gharbi valittiin rahastonhoitajaksi


9. Lopun toimikunnan esittely/valinta
Toimikunnan vanhat ja uudet jäsenet esittelivät itsensä
Toimikunnassa vaikuttaisi nyt olevan 7 jäsentä
Päätettiin jakaa loput toimikunnan roolit seuraavassa kokouksessa


10. Loput valinnat
Niko ja Anu valittiin SOANK-ehdokkaiksi ensi vuodelle, ja tälle vuodelle Teron sijaisiksi
Anu ja Niko valittiin toimikunnan ehdokkaiksi TYS:sin hallitukseen
Niko valittiin TYS:sin valtuuskunnan ehdokkaaksi
Todettiin, että kuka tahansa toimikunnan jäsenistä voi asettua ehdolle neuvottelukunnan päärooleihin
Neuvottelukunnan edustajiksi valittiin Mio, Niko, Anu ja Katri. Todettiin myös, että kuka tahansa voi mennä sijaikseksi.


11. Muuta
Hyväksyttiin ehdotus siitä, että toimikunta voi tarvittaessa täydentää jäsenistöään vuoden kuluessa kutsumatta asukaskokousta koolle
Kokousaika- ja tiheys päätettiin pitää samana


12. Lausunnot
Olemme todella tyytymättömiä siihen, ettei TYS saanut lähetettyä asukaskokouskutsuja kaikille asukkaille ja tällä hetkellä vaikuttaa siltä että viestit lähetetään satunnaisesti. Ongelma on jatkunut vuosia. Olemme kuulleet, että sähköposteja lähetetään manuaalisesti ja yksitellen, mikä on huono asia esimerkiksi näppäilyvirheiden korkean riskin vuoksi.
Toimikunta on tyytyväinen siihen, ettei vuokria koroteta. Osa oli sitä mieltä, ettei vuokrissa ole juuri eroa yksityisiin markkinoihin, mihin ei olla tyytyväisiä. Olemme lisäksi tyytyväisiä esitykseen siitä, että solujen vuokria lasketaan niiden alhaisemman käyttöasteen vuoksi.
Vaadimme lisäksi kiireisesti uutta, selvästi isompaa kokoustilaa. Nykyinen tila on erittäin ahdas isoimmissa kokouksissa ja tapahtumissa, esimerkiksi tässä asukaskokouksessa osa joutui seisomaan eteisessä.
Lisäksi pyydämme puutarhakalusteita, kuten istuimia ja pöydän, ostettavan TYS:sin omasta budjetista.
Lausumme lisäksi, että parkkipaikkojen paikalta hävitetyt koripallo- ja lentopallokentät tulisi korvata uusilla.


13. Kokouksen päätös
Kokous päätettiin ajassa 22.00

**Katri make this document copy-paste update 17.10.2018

Toimikunnan kokouksen Pöytäkirja 22.05.2021 / Meeting minutes for Tenants Committee Meeting 22.05.2021

 Meeting minutes link: https://docs.google.com/document/d/1qwDQuLv1DO2TXnaal3Kwe2uocg9wsGcw-n_6rSi9Z0Y/edit?usp=sharing Next online meeting:...