Tuesday, 30 August 2016

(In English below. På svenska sedan.)

Tervetuliaisbileet

MITÄ? Tervetuliaisbileet TYS:n uusille asukkaille. Vanhat asukkaat ovat myös enemmän kuin erittäin tervetulleita. Livemusiikkia, halpoja juomia ja loistavaa seuraa.

MIKSI? Hauskanpito, tutustuminen uusiin ihmisiin, yhteisöllisyyden lisääminen sekä ulkomailta ja muista kaupungeista tulleiden opiskelijoiden mahdollisuus tutustua turkulaiseen kulttuuriin.

MISSÄ? Three Beers TYS:n toimiston vieressä.

MILLOIN? Tiistaina 6.9. kello 21 - 02

Ilmainen sisäänpääsy, K18

Yo-kylä idän ja lännen asukastoimikunnat asukkaineen etkoilevat Yo-kylä lännen kerhohuoneella Kerhiksellä TYS:n toimiston takana olevassa rakennuksessa kello 18 alkaen. Nummenranta aloittaa juhlinnan 17 D:n kerhohuoneella viidennessä kerroksessa kello 19.

Järjestäjät: Yo-kylä lännen, Yo-kylä idän sekä Nummenrannan asukastoimikunnat, Three Beers

Bändi: https://www.facebook.com/lioneyesofficial/

---------

Welcome Party

WHAT? Welcoming party for new tenants of TYS. Old tenants are also more than very welcome. Live music, cheap drinks, and great company.

WHY? Having fun, getting to know new people, increasing the sense of community, and a possibility for students from other cities and countries to get to know culture of Turku.

WHERE? Three Beers next to TYS Housing office.

WHEN? Tuesday 6th September 9 pm - 2 am

Free enterance, 18 years and up

Tenants' committees from Student Village East and West have a joint preparty at Student Village West's clubroom Kerhis in the two story building behind TYS Housing Office starting at 6 pm. Nummenranta starts the preparty at 7 pm in the fifth floor clubroom in house 17 D.

Organizers: Student Village West, Student Village East, and Nummenranta's tenants' committees, Three Beers

The band: https://www.facebook.com/lioneyesofficial/

------

Välkomstfäst

VAD? Välkomstfäst för nya invånare vid TYS. Gamla invånare är också mer än välkomna. Livemusik, billiga drycker och underbart sällskap.

VARFÖR? Att ha rolig, lära känna sig nya manniskor, att höja genemskap och för att studenter från olika städer och land har möjlighet att bekanta sig till kultur i Åbo.

VAR? På Three Beers vid TYS byrå.

NÄR? tisdag 6.9. klockan 21-02

Gratis inträde, äldersgräns 18 år

Studentbyn öst och väst har en förhandsfäst på klubrummet Kerhis i västra Studentbyn bakom TYS byrå som börjar klockan 18. Nummenranta börjar sin förhandsfäst i 17 D klubrummet på den femte våning klockan 19.

Organisatör: Studenbyn västs, Stuydentbyn östs och Nummisstrands boendekomittér, Three Beers

Bandet: https://www.facebook.com/lioneyesofficial/

No comments:

Post a comment

ICE CREAM DAY/JÄÄTELÖPÄIVÄ at Yo Kyla EAST

ENGLISH Yo kyla East is having an ice cream day. Please sign up for the event. If more than 50 registers we will split the partici...